Combo Finish 2: Viên rửa bát Finish Classic 100 viên + Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

HÃNG SẢN XUẤT Finish
KIỂU CÁCH Mua Combo

Combo Finish 2: Viên rửa bát Finish Classic 100 viên + Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

 Là combo chất tẩy rửa hoàn hảo và tiết kiệm cho Máy rửa bát, sản phẩm được sản xuất tại Đức và Liên minh Châu Âu.

- Tiết kiệm: 50.000đ so với giá mua lẻ từng sản phẩm

 • Bột rửa bát Somat 3kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg. Mua Conbo tiết kiệm 30.000 VNĐ so với mua lẻ từng sản phẩm.

  Combo Bột Somat 4: Bột rửa bát Somat 3kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  910.000đ
 • Combo 5: Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  Combo Finish 5: Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  410.000đ
 • Bột rửa bát Somat 2.4kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  Combo Bột Somat 3: Bột rửa bát Somat 2,4kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  810.000đ
 • Combo Finish 3: Viên rửa bát Finish All In One 100 viên + Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  Combo Finish 3: Viên rửa bát Finish All In One 100 viên + Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  1.020.000đ
 • Bột rửa bát Somat 1.2kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  Combo Bột somat 1: Bột rửa bát Somat 1.2kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  610.000đ
 • Combo 4: Bột Finish 2.5kg + Muối Finish 1.2kg

  Combo 4: Bột Finish 2.5kg + Muối Finish 1.2kg

  710.000đ
 • Viên Rửa Bát Luckwik 50 tabs + Nước làm bóng Ludwik 750ml + Muối Rửa Bát Ludwik 1,5kg

  Combo Luckwik 2: Viên Rửa Bát Luckwik 50 tabs + Nước làm bóng Ludwik 750ml + Muối Rửa Bát Ludwik 1,5kg

  720.000đ
 • Viên Rửa Bát Somat 50 Viên + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml

  Combo somat 2: Viên Rửa Bát Somat 50 Viên + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml

  720.000đ
 • Combo Luckwik 4: Viên Rửa Bát Luckwik 50 tabs + Muối Rửa Bát Ludwik 1,5kg

  Combo Luckwik 4: Viên Rửa Bát Luckwik 50 tabs + Muối Rửa Bát Ludwik 1,5kg

  525.000đ
 • Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  Combo somat 8: Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  330.000đ