Combo 4: Bột Finish 2.5kg + Muối Finish 1.2kg

HÃNG SẢN XUẤT Finish
KIỂU CÁCH Mua Combo

Combo 4: Bột Finish 2.5kg + Muối Finish 1.2kg

- Là combo chất tẩy rửa tiết kiệm cho Máy rửa bát, sản phẩm được sản xuất tại Đức và Liên minh Châu Âu.

- Tiết kiệm: 30.000đ so với mua lẻ từng sản phẩm.

 • Bột rửa bát Somat 3kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg. Mua Conbo tiết kiệm 30.000 VNĐ so với mua lẻ từng sản phẩm.

  Combo Bột Somat 4: Bột rửa bát Somat 3kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  910.000đ
 • Combo 5: Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  Combo Finish 5: Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  410.000đ
 • Bột rửa bát Somat 2.4kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  Combo Bột Somat 3: Bột rửa bát Somat 2,4kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  810.000đ
 • Combo Finish 3: Viên rửa bát Finish All In One 100 viên + Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  Combo Finish 3: Viên rửa bát Finish All In One 100 viên + Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  1.020.000đ
 • Combo Finish 2: Viên rửa bát Finish Classic 100 viên + Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  Combo Finish 2: Viên rửa bát Finish Classic 100 viên + Muối Finish 1.2kg + Nước làm bóng Finish 400ml

  930.000đ
 • Bột rửa bát Somat 1.2kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  Combo Bột somat 1: Bột rửa bát Somat 1.2kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  610.000đ
 • Viên Rửa Bát Luckwik 50 tabs + Nước làm bóng Ludwik 750ml + Muối Rửa Bát Ludwik 1,5kg

  Combo Luckwik 2: Viên Rửa Bát Luckwik 50 tabs + Nước làm bóng Ludwik 750ml + Muối Rửa Bát Ludwik 1,5kg

  720.000đ
 • Viên Rửa Bát Somat 50 Viên + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml

  Combo somat 2: Viên Rửa Bát Somat 50 Viên + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg + Nước Làm Bóng Somat 750ml

  720.000đ
 • Combo Luckwik 4: Viên Rửa Bát Luckwik 50 tabs + Muối Rửa Bát Ludwik 1,5kg

  Combo Luckwik 4: Viên Rửa Bát Luckwik 50 tabs + Muối Rửa Bát Ludwik 1,5kg

  525.000đ
 • Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  Combo somat 8: Nước Làm Bóng Somat 750ml + Muối Rửa Bát Somat 1,2 kg.

  330.000đ