THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MITSUBISHI CLEANSUI

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MITSUBISHI CLEANSUI

Chúng Tôi xin trân trọng thông báo kể từ ngày 26/05/2019 Mitsubishi Cleansui tiến hành điều chỉnh giá bán các thiết bị lọc nước Cleansui theo danh sách sau:

Chúng Tôi trân trọng cảm ơn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đồng hành và ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới.